Hadhrat Syah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Naqsyabandi

Mianmir

Shah ‘Abdullah Ghulam ‘Ali Dehlawi Naqsyabandi
1 April 2011, Oleh: Talib Ghaffari

Beliau adalah mujaddid abad ke-13 dalam kalendar Hijrah ini. Seorang mujaddid adalah jawatan tertinggi Awliya yang menghidupkan agama Islam pada permulaan setiap abad, dan semua Awliya abad yang mendapat manfaat daripada Fayd beliau (berkat rohani).

Hadhrat Shah Abdullah Mujaddidī Naqshbandi, lebih popular dengan nama Shah Ghulam Ali Dehlavī, semoga Allah menyucikan jiwanya, adalah yang paling menonjol Sufi Syaikh India pada abad ke-13 Hijriah awal. Seorang ulama besar sains Islam dan muktamad Syaikh perintah Mujaddidi Sufi, beliau adalah pengganti rohani serta-merta Hadhrat Mirza Mazhar Jan-e-Janan, semoga Allah menyucikan jiwanya, yang dikenali sebagai seorang penyair terawal moden Urdu dan juga sebagai ahli Sufi terkenal.

Beliau telah menguasai semua kaedah sufi dan merupakan Syaikh terhebat sepanjang sufi di India pada masa itu. Beliau adalah ketua bagi semua ilmu Islam seperti Hadis dan Fiqh, dan merupakan mujaddid Hijrah abad ke-13. Beliau merupakan ketua Qutb bawah perintah yang semua orang-orang kudus di dunia. Beliau merupakan Qayyum pada zaman itu.

Beliau dilahirkan pada tahun 1156 H / 1743 CE, di Patiala (kini di India Punjab). Bapanya Sayyid Abdul Latif Batālvi, boleh saw, adalah seorang pertapa yang hebat dan Sufi dari Tariqa yang Qadri (kaedah) dan pengikut Syaikh Nasiruddin Qadri.

Sebelum kelahirannya, bapanya mempunyai visi bahawa Hadhrat Ali al-Murtadhā, ra dengan dia, datang kepadanya dan meminta beliau menamakan anaknya kepada-dilahirkan sebagai “Ali”. Oleh itu, beliau telah menamakan Ali ketika lahir, tetapi kemudian ia berubah kepada Ghulam Ali (bermaksud Hamba Ali). Bapa saudaranya, bagaimanapun, memberi nama “Abdullah” seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah saw, boleh keamanan dan rahmat atasnya. Hari ini beliau dikenali dengan kedua-dua nama, walaupun “Ghulam Ali” adalah lebih biasa.

Dia mempunyai ingatan yang tajam dan menghafal Al-Quran dalam masa sebulan. Bapanya mahu menjadikan dia seorang murid Syeikh sendiri Hadhrat Nasiruddin Qadri, dan memanggilnya ke Delhi untuk tujuan ini. Apabila dia sampai ke Delhi, tidak lama lagi Syaikh meninggal dunia dan ayahnya kemudian membenarkan beliau untuk mengambil apa-apa Shaykh kerana mahu. Dia pernah pergi ke Suhbat (syarikat) banyak shaykh di Delhi, dan selepas dua tahun, pada usia 22, dia bai’ah (permulaan ke dalam Tariqa Sufi) dengan Hadhrat Mirza Mazhar Jan-e-Janan, semoga Allah ra, yang merupakan ahli Sufi yang paling besar di Delhi pada masa itu. Pengarang terkenal dan ulama Sufi Shah Wali-Allah Dehlavi mengulas tentang Syaikh Jan-e-Janan bahawa dia adalah yang terbesar di antara para Awliya hari ini di seluruh dunia, dan saya tidak dapat mencari seorang seperti beliau dalam semua tujuh benua.

Beliau telah dimulakan oleh Syaikh beliau dalam Qadri silsila (rantai atau dinasti) tetapi telah dilatih dalam Tariqa Naqhsbandi itu. Ini mewujudkan kekeliruan di dalam dia, kerana dia kata saya ragu jika makhluk saya terlatih dalam Tariqa Naqshbandi akan tdk menyenangkan Sayyidina al-Ghaus Azam, ra dengan dia (yang merupakan pengasas Tariqa Qadri yang). Satu hari aku melihat dalam mimpi bahawa Hadhrat al-Ghaus Azam sedang duduk di rumah, dan Hadhrat Shah Naqshband sedang duduk di sebuah rumah yang berdekatan. Saya ingin pergi ke Shah Naqshband dan Hadhrat al-Ghaus Azam izinkan aku untuk pergi ke sana, berkata objektif adalah hanya Allah (tidak mencari Tariqa tertentu).

Selepas berkhidmat Syaikh dan mendapat latihan kerohanian selama lima belas tahun, Shah Ghulam Ali membersihkan dirinya dan tidak perlu lagi sempurna di dalam semua perintah Sufi, dan menerima Ijazah (pihak berkuasa) dari Syaikh dan menjadi ketua Khalifa, dan kemudian, pengganti rohani.

keturunan Sufi
Beliau menerima Ijazah daripada Shaykh beliau dalam beberapa perintah Sufi, terutamanya yang Tariqa Naqshbandi-Mujaddidi. Beliau adalah Syaikh terkemuka Tariqa ini dalam masa dan tidak ada sama di mana-mana bahagian dunia. Malah, beliau adalah mujaddid (revivor) abad ke-13 Selepas Hijrah, seperti yang dikhabarkan olehnya Malfūzat dan diakui oleh majoriti ulama Islam. Beliau juga telah dilatih dan kesempurnaan-lain perintah Sufi utama, khas yang Qadri Chishti dan perintah, yang paling lazim di India selepas Naqshbandi. Banyak shaykh yang terkenal perintah lain yang digunakan untuk berunding dengan dia dalam hal-hal rohani, kerana dia adalah panduan yang paling dalam semua pesanan di Delhi.

Beliau menerima kuasa dalam Tariqa Naqshbandi daripada Shaykh beliau Mirza Mazhar Jan-e-Janan, yang menerimanya dari Hadhrat Noor Muhammad Badāyūnī, yang menerimanya dari Hadhrat Hafiz Muhammad Mohsin Dehlavi, yang menerimanya dari Hadhrat Khwaja Saifuddin Faruqi Sirhindi, yang menerimanya dari bapanya Hadhrat Khwaja Muhammad Ma’soom Faruqi Sirhindi, yang menerimanya dari Hadhrat Imam Rabbani mujaddid Alf Thani Shaykh Ahmad Sirhindi Faruqi, semoga Allah menyucikan jiwa mereka dan memberi kita Fayd mereka.

Beliau menerima kebenaran dalam Qadri dan Chishti Sufi pesanan dari beliau Syaikh Mirza Mazhar Jan-e-Janan, yang menerimanya dari Khwaja Muhammad Abid Sanāmi, yang menerimanya daripada Syaikh Abdul Ahad Sirhindi, yang menerimanya daripada Syaikh Muhammad Saeed Faruqi Sirhindi, yang yang diterima dari ayahnya Imam Rabbani Syeikh Ahmad Sirhindi, semoga Allah menyucikan souls.1 mereka

Watak-Nya
Beliau amat rendah diri dan sederhana. Satu masa, anjing jalan masuk ke rumahnya. Syaikh berdoa kepada Allah: Siapakah saya untuk meminta syafaat dari rakan-rakan anda? Ya Allah! Ampunilah aku demi ciptaan anda (anjing).

Sesetengah orang akan mengambil (mencuri) buku beliau dan kemudian kembali kepada beliau untuk menjual buku yang sama. Beliau akan memuji buku dan membeli dari mereka. Jika seseorang berkata bahawa buku-buku itu dari perpustakaan dan dicop, beliau tidak akan mendengar.

Terkenal ahli politik India dan pendidik Sir Syed Ahmad Khan (d. 1898) juga dikaitkan dengan Shaykh semasa awal kehidupannya. Beliau telah menulis bahawa ayah saya dan abang mempunyai bai’ah dengan Syaikh, dan Syaikh disayangi keluarga saya dan dianggap bapa saya sebagai anaknya. Sir Syed telah sangat dikagumi beliau dalam tulisan-tulisannya. Beliau melaporkan:

“Sekurang-kurangnya lima ratus orang yang pernah tinggal di kuil Hadhrat itu, dan belanja makanan dan pakaian mereka dilahirkan oleh Shaykh, walaupun tidak ada pendapatan tetap untuk kuil. Allah telah menyediakan dari ghayb (ghaib). Bahkan Syaikh begitu baik hati dan murah hati, dia tidak pernah menolak apa-apa benda kepada supplicants. Beliau menyampaikan apa sahaja yang meminta. Dia pernah menjual apa-apa hadiah yang mahal dan menghabiskan jumlah yang di fakirs. Dia akan memakai apa sahaja yang mereka pakai, dan akan makan apa sahaja yang mereka makan. “(Sir Syed Ahmad Khan)

Sir Syed lagi menulis, dia selalu membaca sepuluh ajzā (para dalam Urdu, bahagian ketiga puluh daripada Al-Quran) dari al-Quran selepas solat Subuh, dan kemudian akan melakukan Murāqaba bersama-sama dengan murid-muridnya. Selepas Ishrāk (solat awal pagi selepas matahari terbit), pengajaran hadith dan tafsir akan bermula. Setiap kali beliau mendengar nama Nabi, as kepadanya, dia akan merasa senang dan keadaan rohani yang pelik akan mengatasi para hadirin.

Beliau tidak tidur pada waktu malam kecuali, kadang-kadang, untuk beberapa ketika kerana yang amat menggalakkan daripada tidur apabila beliau akan berbaring di Musalla beliau (tempat solat). Dia tidak pernah tidur atas katil yang selama bertahun-tahun. Beliau mempunyai permaidani lama, di atasnya yang Musalla biasanya diperbuat daripada bulrush di mana beliau akan berdoa siang dan malam, manakala murid-Nya akan mengelilingi dia di Halqa. Kepercayaan-Nya kepada Allah menjadikan dia bebas dari persembahan yang elit. Ramai orang kaya termasuk raja mahu memberi bantuan kewangan khānaqah itu, tetapi dia tidak pernah diterima.

Dengan segala kesederhanaan dan kebebasannya, dia tidak pernah bertindak bertentangan dengan Sunnah, dan bukan mengikuti Syariah dan Sunnah dalam perkara yang kecil. Dia tidak ingin orang bertindak terhadap sunnah kepadanya itu.

ajaran
Beliau berkata, mereka yang mencari dan Zoq Shoq (perasaan semangat emosi) dan penglihatan-penglihatan dan mukjizat tidak adalah mereka yang mencari Allah. Pencari yang hanya perlu mencari Allah semata-mata, dan apa-apa yang datang dengan cara yang mesti menafikan, dan beliau perlu mengesahkan bahawa saya tidak mempunyai matlamat lain tetapi Being Pure.

Beliau berkata, tidak ada kesusahan dalam Tariqa saya, tetapi ada Wuquf Qalbi yang bermaksud seseorang itu perlu sentiasa menjaga menyaksikannya hati dari Yang Maha Makhluk (Tuhan) dan harus melindunginya dari masa lalu dan masa kini bahaya (berbahaya dan pemikiran yang tidak berguna).

Beliau berkata, zakat adalah wajib selepas berlalunya tahun, tetapi saya membayar secepat saya mendapat apa-apa pendapatan (mengikut amalan yang disarankan dalam Fiqh Hanafi).

Mukjizat dan Visions
Banyak mukjizat (Karāmāt) dan penglihatan spiritual yang diriwayatkan mengenai beliau. Doa-Nya telah diterima dengan serta-merta. Solat sembuh yang sakit dan ceramahnya sembuh hati. Dia mengetahui apa yang ada dalam fikiran pendengar, dan akan bercakap berdasarkan apa yang. Mukjizat terbesar beliau adalah beliau mengubati hati dari penyakit rohani dan membersihkan jiwa dari kotoran duniawi. Beberapa penglihatan dan mukjizat-mukjizatnya dibentangkan di sini.

Beliau berkata, pada suatu malam saya dipanggil “Ya Rasul-Allah” (Wahai Rasulullah), dan mendengar jawapan “Maksudnya ya Abdun Saleh” (aku ada Wahai hamba yang soleh).

Beliau berkata, pada suatu malam saya tidur sebelum Isyak. Rasulullah saw, boleh keamanan dan rahmat atasnya, datang (dalam penglihatan) dan memerintahkan aku untuk tidak tidur sebelum menawarkan Isyak.

Seorang murid-Nya Zulf Shah berkata, “Semasa saya dalam perjalanan ke Delhi untuk mengambil bai’ah dengan Syaikh, saya hilang cara saya di padang pasir. Tiba-tiba seorang wali berjumpa saya dan membimbing saya ke jalan yang lurus. Saya bertanya, siapakah kamu? Beliau berkata, saya itu, yang kepadanya anda dalam perjalanan. Ini berlaku dua kali. ”

Seseorang datang kepada-Nya dari Bukhara melalui Kabul. Untanya lemas ketika menyeberangi sungai Attock dengan semua barangan yang dimuatkan. Beliau berharap jika untanya keluar dari sungai hidup dan dimuatkan, saya akan membayar Niaz daripada Shaykh (Niaz adalah sejenis amal yang ganjaran dimaksudkan untuk orang lain, yang khas Syaikh atau Nabi). Dengan izin Allah, unta keluar. Apabila orang itu datang kepada Syaikh, dan berkata kepadanya keajaiban ini, Syaikh bertanya kepadanya jika dia telah membayar Niaz. Beliau berkata ya, saya mempunyai.

Legacy
Tariqa dan Fayd beliau merebak ke dekat dan jauh. Orang akan datang kepadanya untuk mendapatkan cinta Allah dari setiap sudut dunia. Ramai orang termasuk ulama datang kepada-Nya dari segala penjuru India, dari Parsi dan Transoxiana, daripada kawasan Turki dan Kurd dan dari dunia Arab. Mawlana Khalid al-Baghdadi, yang merupakan seorang Kurd, datang kepada-Nya dan menerima Khilafah dalam tempoh sembilan bulan. Beliau menyebarkan Tariqa untuk beratus-ratus beribu-ribu orang di Timur Tengah dan negara-negara Turki.

Hadhrat Shah Ghulam Ali pernah berkata, “Fayd saya telah mencapai paling jauh negara, Halqa kami (bermaksud perhimpunan di antara Ahli Tariqa beliau) diadakan di Makkah dan Madinah Munawwara, juga Halqa kami diadakan di Baghdad, Rome dan Maghribi; dan (dia berkata tersenyum) Bukhara adalah seperti rumah nenek moyang kami. ”

Beliau adalah mujaddid abad ke-13 dalam kalendar Hijrah ini. Seorang mujaddid adalah jawatan tertinggi Awliya yang menghidupkan agama Islam pada permulaan setiap abad, dan semua Awliya abad yang mendapat manfaat daripada Fayd beliau (berkat rohani).

Hari ini, majoriti persaudaraan aktif dalam Naqshbandi memerintahkan menjejaki keturunan mereka kepada Syaikh. Mereka di Turki dan Iraq menyambung kepada-Nya, oleh Maulana Khalid Baghdadi, dan orang-orang di negara-negara Parsi dan benua kecil India melalui Hadhrat Hafiz Abu Saeed Faruqi. The Naqshbandi tarekat adalah tarekat yang paling rohani hidup pada hari ini, dan ia diramalkan oleh shaykh daripada tariqah ini bahawa Imam Mahdi, boleh saw, juga akan tergolong dalam tariqah yang mulia Naqshbandiyah.

kematian
Beliau mahu untuk syahadah (mati syahid) tetapi tidak berdoa kepada Allah untuk ini, sebagai syahadah dia Syaikh Hadhrat Mirza membawa penderitaan yang besar bagi orang-orang (mungkin sebagai tanda ketidaksenangan Allah).

Ini Imam besar dan Qutb meninggal dunia kepada dunia yang kekal pada 22 Safar 1240 Hijrah (Oktober 1824) pada usia 84. Beliau telah disemadikan di sebelah Shaykh beliau dalam Mazhariya Khānaqah di Delhi, India. Pada masa kematiannya, beliau telah memegang buku terkenal Hadis Jami ‘al-Tirmidhi di dada mulia. Solat jenazah beliau telah ditawarkan di masjid Jami ‘Delhi, yang dipimpin oleh ketuanya khalifah Hadhrat Hafiz Abu Saeed dan dihadiri oleh beribu-ribu.

Khulafa dan Pengganti beliau
Beliau diberi ijazah untuk banyak pengikutnya, sebahagian besar daripada mereka menjadi terkenal Sufi shaykh. Tiga puluh lapan nama timbalan beliau dikenali dan diriwayatkan dalam biografi beliau. Timbalan beliau merebak ke sebahagian besar dunia Islam pada masa itu, yang menyebarkan tarekat Naqshbandi di India, Arab, Parsi, Turki dan Afrika. Beberapa nama yang paling menonjol di kalangan Khulafa beliau adalah seperti berikut:

 1. Hadhrat Hafiz Shah Abū Saeed Faruqi Naqshbandi Mujaddidi, yang telah dilantik oleh Syaikh menjadi penggantinya dalam khānaqah di Dehli. Beliau tinggal di sekitar sembilan tahun selepas Shaykh dan terlatih ribuan pengikut selepasnya. Beliau meninggal dunia pada 1250 Hijrah dan dikebumikan di Khānaqah Mazhariya di Delhi.
 2. Hadhrat Shah Ahmad Saeed Faruqi Mujaddidi, anak Shah Abū Saeed Faruqi, yang menerima Khilafah dari Shah Ghulam Ali, dan menggantikan beliau selepas kematian bapa beliau. Oleh kerana popularitinya di India Muslim dan peranan utama dalam pemberontakan 1857 menentang penjajah British, kerajaan mahu mendakwanya, dan sebagainya, beliau berhijrah ke Madinah al-Munawwara sebahagiannya kemudian dalam hidupnya di mana beliau meninggal dunia di sana pada 1277 Hijrah
 3. Mawlana Khalid al-Baghdadi Kurdi Shahrazuri (Baghdad, Iraq), meninggal dunia 1242 Hijrah / 1827 CE Beliau adalah yang paling terkenal daripada Khulafa beliau, kerana beliau menyebarkan tarekat Naqshbandi di Timur Tengah dan Turki dan sejumlah besar orang termasuk ulama terkenal dan shaykh yang terkenal telah dimulakan dalam tarekat yang oleh Dia.
 4. Hadhrat Shah Rauf Ahmad Mujaddidi Rakit Faruqi Rāmpuri (Bhopal, India, d. 1253 Hijrah)
 5. Mawlana Bashārat-Allah Behrā’ichi
 6. Hadhrat Maulana Ghulam Mohiuddin Qusoori (Qusoor, Pakistan, d. 1270 Hijrah)
 7. Mawlana Sayyid Ismāeel Madani (Madinah, Arab Saudi)
 8. Mawlana Shah Gul Muhammad Ghaznavi (Bukhara, Uzbekistan)
 9. Mawlana Muhammad Shareef (Sirhind, India)
 10. Mawlana Pir Muhammad (Kashmir)
 11. Mawlana Muhammad Jan Herati (Herat, Afghanistan)
 12. Syaikh al-Haram Maulana Muhammad Jan (Makkah, d. 1266 Hijrah)
 13. Hadhrat Shah Muzzaffar

Penulisan
Lima belas kerja-kerja penulisan yang disumbangkan oleh Shaykh, selain dari dua koleksi Malfūzāt (kata-kata yang disalin) ditulis oleh Khulafa beliau. Kerja-kerja mengarang beliau termasuk:

 1. Maqamat-e-Mazharī (مقامات مظهري), biografi yang terbaik dan lengkap Shaykh beliau Mirza Mazhar Jan-e-Janan, ra dengan dia, yang ditulis dalam bahasa Parsi di sekitar 1211 Hijrah
 2. Idah al-Tariqat (ايضاح الطريقة), ditulis dalam 1212 Hijrah, kira-kira Adhkar, terma dan prinsip-prinsip tariqah Naqshbandi. Teks Parsi dengan terjemahan Urdu sini
 3. Ahwal-e-Buzurgān (احوال بزرگان), ditulis selepas 1225 Hijrah ini adalah karya biografi dengan biografi beberapa ulama besar.
 4. Maqamat mujaddid Alf Thani (مقامات مجدد الف ثاني). Risalah ini mengandungi penerangan mengenai merit dan pencapaian tinggi rohani Imam Rabbani Syeikh Ahmad Sirhindi, ra dengan dia.
 5. Tariq bai’ah wa Azkār
 6. Tariqah Sharifah Shah-e-Naqshband
 7. Ahwal Shah-e-Naqshband
 8. Risalah Azkār
 9. Risalah Murāqibāt
 10. Radd Aetirāzāt, mengandungi refutations daripada alasan yang Hadhrat Imam Rabbani oleh Shah Abdul Haqq Dehlavi, yang kemudian bertaubat dari tuntutan tetapi beberapa orang lain yang digunakan tulisannya untuk menyangkal Imam Rabbani Syeikh Ahmad Sirhindi, ra dengan dia.
 11. Radd Mukhālifīn Hazrat mujaddid
 12. Risalah Mashghūliyah
 13. Kamālāt Mazhari, mengarang dalam 1237 A.H. / 1821
 14. Sulook Rāqiyah Naqshbandiyah
 15. Makātīb Sharifa, 125 surat-suratnya yang dikutip oleh khalifah beliau Hadhrat Shah Rauf Ahmad Mujaddidi Raaft, ra dengan dia. Ini telah diterbitkan beberapa kali.
 16. Malfūzāt beliau telah dikumpulkan oleh dua daripada Khulafa beliau. Yang pertama, dipanggil Durr al-Ma’arif, telah ditulis oleh Hadhrat Shah Rauf Ahmad Raaft dalam 1231 Hijrah, dan kedua yang mengandungi Malfūzāt empat puluh hari, telah ditulis oleh Khwaja Ghulam Mohiuddin Qusoori, ra dengan mereka berdua.

Semoga Allah mengurniakan kita sebahagian daripada rahmat-Nya dan menjadikan kita mengikuti jejak langkah beliau. Seterusnya rantaian emas Ruhani dalam Naqsyabandi Mujaddidi adalah Hafiz Abu Sa’id Mujaddidī Dihlawī.

Sumber
Faiz Naqshband, Urdu terjemahan Durr al-Ma’arif, kata-kata Shah Ghulam Ali Dehlavi, ditulis oleh Shah Rauf Ahmad Mujaddidi Raaft dan diterjemahkan oleh Maulana Abdul Hakeem Khan
Maqamat Mazhari, Urdu terjemahan oleh Iqbal Ahmed Mujaddidi, yang diterbitkan oleh Lembaga Sains Urdu Lahore, edisi kedua 2001
Biografi ringkas dalam Urdu oleh Mukhtar Ahmed Tahiri, yang diterbitkan dalam Attahir [www.islahulmuslimeen.org]
Nota
1 Rantai Sufi dari Hadhrat Imam Rabbani Syeikh Ahmad Sirhindi adalah diketahui umum dan boleh didapati dalam banyak buku.

– Lihat lebih lanjut di: http://maktabah.org/blog/?p=25#sthash.r01EMFzR.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s