Hadhzrat Maulana ‘Abdur Rahman Jami Dan Penyair dan Penyebar Tariqah Naqshbandiyah Di Asia Tengah

Hadhzrat Maulana ‘Abdur Rahman Jami Dan Penyair dan Penyebar Tariqah Naqshbandiyah Di Asia Tengah

Hadhzrat Maulana ‘Abdur Rahman Jami 817 H/1414 M – 898 H/1492 M, seorang penyair paling terkenal dari Timurid adalah di antara penyair Timurid yang belum diakui oleh orang sezaman dengannya sebagai salah seorang kuasa utama dalam beberapa disiplin ilmu seperti ilmu Bahasa ‘Arab, falsafah, astronomi, muzik, seni dan yang paling penting sekali adalah syair. Beliau belum sepenuhnya diakui di era pasca Timurid.

Huraian ini menyoroti sumbangan yang khas dari Hadhzrat Maulana Jami, seorang penyair besar dan pemikir Sufi dari abad kelima belas yang dianggap sebagai penyair klasik terbesar dalam Sastera Farsi. Ini membahas pengaruhnya terhadap kesusasteraan Farsi, peranan utama beliau dalam Tariqat Naqshbandi dan telah memasukkan penjelasan pemikiran Ibnu ‘Arabi dalam pengajaran beliau.

Hadhzrat Maulana Jami telah menghabiskan sebahagian besar hidupnya di Herat yang menjadi pusat utama untuk segala kemampuan dan bakat kesenian pada abad kelima belas dan merupakan bandar di mana Hadhzrat Maulana Jami telah dibesarkan, belajar, berkembang dan menghasilkan pelbagai prosa dan puisi syair.

Kesuburan amalan Agama pada era Timurid jelas meninggalkan tanda besar pada Hadhzrat Maulana Jami khususnya melalui Para Masyaikh Khwajagan Naqshbandi yang membentuk jalinan Para Sufi paling berpengaruh di dunia pada abad kelima belas. Tinggal di pusaran tatacara politik, budaya dan kemasyarakatan sosial, Hadhzrat Maulana Jami telah menjadi pemenang penyair pada zaman sesudahnya. Dalam sebuah karya sejarah Habib Al-Siyar karangan Khwandamir, seorang sejarawan terkenal dari Timurid telah menulis nama 211 penyair dan orang terpelajar dalam eranya, salah satunya adalah Hadhzrat Maulana Jami.

Begitu banyak penyair dan penulis dari keturunan Timurid yang merupakan para penguasa yang menguasai pelbagai bahagian wilayah luas Timurid. Pertandingan di antara mahkamah kecil telah mewujudkan suatu keadaan yang tepat bagi para seniman untuk belajar menghasilkan karya yang berkualiti. Tidak seperti kebanyakan orang yang sezaman dengannya, Hadhzrat Maulana Jami tidak ditugaskan ke mahkamah atau ke rumah setiap orang kenamaan dan dia tidak pernah menghulurkan tangan kepada sesiapa pun untuk menerima pemberian hadiah wang tunai.

Namun dia dengan murah hati telah membayar untuk semua karya-karyanya yang hebat dan telah disalin oleh beberapa ahli kaligrafi terbaik daripada Herat berkat dana yang disediakan oleh sahabat karib dan pengikutnya iaitu Hadhzrat ‘Ali Shir Nava’i yang akan menghantar karya-karya Hadhzrat Maulana Jami kepada para penguasa, para bangsawan dan para pegawai.

Hadhzrat Maulana Jami adalah seorang tokoh yang sangat dihormati dan terkenal di dinasti Timurid, kerana selain statusnya sebagai pemenang penyair zaman dan kerana dia bergabung dengan Tariqat Sufiyah Naqshbandiyah yang paling menonjol di pada saat itu. Hadhzrat Khwajah ‘Ubaidullah Ahrar adalah sangat berpengaruh di Asia Tengah dan Transoxiana.

Hadhzrat Maulana Jami bertindak sebagai Khalifah Hadhzrat Khwajah Ahrar di Herat. Dia berada di saat keadaan sosial penduduk berada dalam penguasaan Timurid yang tidak dalam keadaan terbaik kerana cukai yang tinggi dan penindasan oleh Dinasti.

Hadhzrat Khwajah Ahrar Rahmatullah ‘Alaih berpendapat bahawa Hadhzrat Maulana Jami mampu mengurangkan penderitaan rakyat melalui kedudukannya di mahkamah dan sebagai penyair dan Sufi Naqshbandi di bandar Herat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s