Hadhrat Khwajah Khwajagan ‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih

Hadhrat Khwajah Khwajagan ‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih

Hadhrat Khwajah ‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih adalah Khalifah kedua kepada Hadhrat Khwajah Khwajagan Mahmud Anjir Faghnawi Rahmatullah ‘Alaih. Beliau juga adalah seorang penyebar utama rantaian Silsilah Khwajagan yang agung dan merupakan seorang Syeikh serta tunjang utama dalam Tariqah Naqshbandiyah. Dalam kalangan Para Masyaikh Sufiyah beliau telah diberikan gelaran ‘Azizan yang bermaksud seorang Syeikh Tersayang kerana kedudukannya sebagai seorang Wali Qutub di kalangan Para Awliya di zamannya.

Ketika saat Hadhrat Khwajah Mahmud Anjir Faghnawi Rahmatullah ‘Alaih sudah semakin hampir kepada kematiannya, beliau telah melantik Hadhrat Khwajah ‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih untuk menggantikannya meskipun masih terdapat Para Khalifah beliau yang lain. Beliau juga telah mengarahkan agar seluruh keanggotaan berada di bawah pengawasan dan pengarahan Hadhrat Khwajah ‘Azizan Rahmatullah ‘Alaih. Hubungan utama yang mambawa limpahan menuju kepada Hadhrat Imam Tariqat Khwajah Khwajagan Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih adalah terkait menerusi beliau.

Hadhrat Khwajah ‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih telah dikurniakan dengan tingkatan keruhanian yang tinggi dan mulia serta memiliki bakat keperibadian yang besar lagi berkarisma. Beliau adalah seorang penenun dan menjalankan perniagaannya sebagai penenun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hadhrat Khwajah Maulana ‘Abdur Rahman Jami Rahmatullah ‘Alaih dalam kitabnya yang masyhur Nafahat Al-Uns yang bermaksud Nafas Keintiman Ilahi dan Hadhrat Maulana Jalaluddin Ar-Rumi Rahmatullah ‘Alaih juga telah merujukkan Hadhrat Khwajah ‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih sebagai Nassaj yang bererti Sang Penenun di dalam karangan syairnya yang agung Matsnawi.

Beliau telah dilahirkan di sebuah bandar yang bernama Ramitan di sekitar kota Bukhara yang jaraknya dalam lingkungan enam batu jauhnya dari kota. Maqam pengkebumiannya terletak di Khwarizm. Hadhrat Syaikh Ruknuddin ‘Ala Ad-Daulah Samnani Rahmatullah ‘Alaih yang hidup sezaman dengannya mempunyai perhubungan surat-menyurat dan komunikasi mengenai beliau yang diedarkan secara bertulis. Pada suatu ketika Hadhrat Syaikh Ruknuddin ‘Ala Ad-Daulah Samnani Rahmatullah ‘Alaih telah menghantar seorang Darwish untuk bertanyakan tiga persoalan terhadap Hadhrat Khwajah ‘Azizan Rahmatullah ‘Alaih:

Soalan pertama:

“Sepertimana anda, kami cuba untuk tidak jatuh singkat dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Anda tidak mengambil terlalu banyak masalah dalam menyediakan makanan dan minuman. Anda memberikan apa sahaja yang ada. Untuk diri kami sendiri, kami sanggup melakukan apa sahaja dalam layanan ramah mesra. Kami sentiasa mencari sesuatu yang lebih dan mengenakan diri kami untuk sedaya upaya, tetapi orang meluluskan anda dan mengadu tentang kami. Apakah boleh ada suatu penjelasan di situ?

Jawapan: Terdapat banyak yang menyediakan perkhidmatan itu sebagai budi, dalam pertukaran untuk terima kasih, tetapi sedikit di kalangan mereka yang menganggap ia satu nikmat yang dibenarkan untuk berkhidmat. Berusaha untuk berasa terima kasih terhadap peluang untuk berkhidmat, sehingga tiada siapa yang mengadu tentang anda lagi.

Soalan kedua: Kami telah mendengar dikatakan bahawa anda menerima latihan anda dari Khidr ‘Alaihissalam. Bagaimana boleh sedemikian?

Jawapan: Terdapat para pencinta sebenar di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Khidr ‘Alaihissalam adalah kekasih mereka yang bersemangat.

Soalan ketiga: Kami telah mendengar bahawa anda terlibat dalam Zikir Jihri dan bukannya Zikir Khafi. Bagaimana ini boleh berlaku?

Jawapan: Kami juga telah mendengar bahawa anda melakukan Zikir secara rahsia. Oleh kerana kami telah mendengar berkenaannya, maka ianya tidak menjadi Zikir yang rahsia lagi selepas semua. Sesungguhnya tujuan Zikir Sirr secara rahsia ialah tiada apa-apa yang perlu diketahui tentangnya. Sama ada anda terlibat dalam Zikir Sirr yang tersembunyi atau dalam Zikir Jihir yang boleh didengari, kedua-duanya adalah sama. Ianya juga boleh dikatakan bahawa menjadi terkenal dengan pengamalan Zikir Sirr adalah lebih dekat dengan kesombongan Munafiq.

Berkenaan Zikir Jihri, beliau telah memberikan jawapan ini kepada seorang ‘Ulama yang terkenal:

“Terdapat Hadits Nabawi yang telah diterima oleh semua Para ‘Ulama, bahawa memerintahkan seseorang yang di ambang kematian untuk melafazkan ikrar mentauhidkan Ilahi dalam suara yang kuat. Oleh kerana setiap nafas yang ditiupkan oleh Darwish boleh dianggap sebagai nafas terakhir beliau, adalah perlu untuk mendapatkan kebijaksanaan ini dalam Zikir Jihri yang boleh didengar. ”

Seorang ‘Ulama yang terkemuka sekali pernah bertanya kepadanya:

“Dengan Zikir jenis apakah yang kita telah diperintahkan supaya mengingati Allah dengan sekerap-kerapnya? Adakah Zikir Lisan di lidah atau Zikir Qalbi di hati?”

Dia menjawab:

“Ia bermula sebagai ingatan Zikir dari lidah dan berakhir sebagai ingatan Zikir dari hati. Dalam bentuk asalnya, ia melibatkan perbelanjaan usaha yang membosankan dan melesukan. Walaubagaimanapun dalam bentuknya yang muktamad,  disebabkan oleh pengaruh yang dikenakan oleh Zikir Qalbi di hati, ia akan memberikan kesan kepada organ-organ dan atom-atom zarrah tubuh, Maka seseorang akan sampai pada hakikat lautan kewujudan dan mencapai kepada rahsia Zikir yang kerap berterusan. Kerja satu hari seperti ini akan menghasilkan keuntungan yang sama dengan apa yang dapat diperolehi oleh kerja setahun apa-apa jenis kerja yang lain. ”

Beliau berkata:

“Ini adalah makna perkataan bahawa: “Pada satu malam, Allah melihat 360 kali di hati Para HambaNya yang beriman”. Hati mempunyai 360 tingkap, dibuka oleh 360 urat yang memasuki hati. Apabila hati dirangsang oleh ingatan Zikir, perhatian khusus Allah adalah diarahkan ke arah itu dan yang manfaat yang terhasil adalah diagihkan ke seluruh tubuh badan melalui 360 saluran urat. Ini bermakna bahawa setiap anggota dan organ menjalankan bentuk ibadatnya yang tersendiri secara begitu pelik dan keserian sinaran yang berasal dari penyembahan ibadat mereka menganugerahkan limpah kurnia itu ke atas hati, bahawa perhatian yang sedemikian ini sesungguhnya adalah benar-benar pandangan belas kasihanNya.”

Hadhrat Khwajah ‘Azizan ‘Ali Ramitani Rahmatullah ‘Alaih yang dihormati telah ditanya:

“Apakah Iman?”

Dia menjawab:

“Untuk merindukan dan tiba.”

Antara kata-kata Hikmahnya sebagai berikut:

– Makna ayat Al-Quran: “Tubuu Ilallah, Kembalilah bertaubat kepada Allah”, mengandungi kedua-dua peringatan dan berita yang baik. Peringatan itu adalah kebimbangan untuk bertaubat, manakala berita baik adalah bahawa ianya akan diterima. Jika ia tidak akan diterima, maka ianya tidak akan telah diperintahkan.

– Adalah perlu untuk melibatkan diri dalam kerja dan membawa kerja tersebut kepada kesimpulan yang betul. Selama mana kerana ianya masih dijalankan, seseorang mesti menganggap bahawa ia masih belum dilakukan. Adalah perlu untuk mengakui bahawa seseorang itu bersalah dan memulakan kerja yang baru.

– Kamu mesti menjaga diri secara berhati-hati dalam dua situasi keadaan, iaitu ketika bercakap dan semasa makan.

– Satu hari, Hadhrat Khidir ‘Alaihissalam telah memasuki pada kehadiran Hadhrat Khwajah ‘Abdul Khaliq Ghujdawani Rahmatullah ‘Alaih yang dihormati. Hadhrat Khwajah ‘Abdul Khaliq Ghujdawani Rahmatullah ‘Alaih mempunyai dua roti barli yang dibawa dari rumahnya dan memberikannya kepada Hadhrat Khidir ‘Alaihissalam. Hadhrat Khidir ‘Alaihissalam tidak memakannya, jadi Hadhrat Khwajah ‘Abdul Khaliq Ghujdawani Rahmatullah ‘Alaih memberi jaminan kepadanya bahawa roti itu telah diperolehi dengan cara yang sah di sisi undang-undang. Untuk ini Hadhrat Khidir ‘Alaihissalam bertindak balas dengan berkata: “Ya, roti ini makanan yang sah di sisi undang-undang, tetapi orang yang menguli adunan roti ini berada dalam keadaan Hadas, kami tidak boleh memakannya”.

– Apabila seseorang menyeru rakan seciptaannya yang lain kepada kebenaran, dia mesti bertindak seperti seorang pelatih haiwan liar. Sama seperti jurulatih yang mengetahui sifat dan perangai binatang yang dia berurusan dengannya lalu bertindak dengan sewajarnya, seseorang penyeru juga mesti berbuat demikian.

– Jika Mansur Al-Hallaj telah menemui salah seorang daripada murid-murid Hadhrat Khwajah ‘Abdul Khaliq, nescaya dia tidak akan pergi ke penjara, kerana dia terpaksa menerima latihan yang sesuai dan berkembang ke tahap yang lebih maju.

– Dalam usaha untuk mencapai matlamat, seseorang Salik perlu menjalani banyak latihan keruhanian dan kesusahan. Terdapat suatu kaedah walaubagaimanapun, yang memberikan pimpinan kepada Ruhani jalan yang benar. Ianya dengan menarik perhatian hati daripada seseorang yang telah memberikan hatinya kepada Allah, kerana hati tersebut adalah titik pusat perhatian Allah.

– Apabila kamu membuat permohonan doa-doa, kamu perlu berbuat demikian dengan cara menggunakan panduan iaitu dengan seseorang yang kamu tidak akan melakukan dosa. Panduan itu adalah seorang Rakan Allah. Kamu mesti melayan dia dengan penuh merendahkan diri dan kasih sayang supaya dia akan membuat permohonan doa bagi pihak anda.

Sepotong syair puitis telah dibacakan kepadanya yang bermaksud bahawa, “Pencinta yang ghairah memerhatikan dua perayaan agama dalam satu nafas.” Beliau bertindak balas dengan berkata: “Kekasih yang ghairah menikmati tiga perayaan dalam satu nafas. Ia adalah kerana, dalam setiap ingatannya terhadap Allah, sama kedua-duanya seperti dia yang dipanggil oleh Allah untuk diingati dan diberikan jaminan kepada penerimaanNya, dia menikmati kedua-dua perayaan itu dan tanda-tanda kebahagiaan. ”

Hadhrat Syaikh Ruknuddin Rahmatullah ‘Alaih pernah bertanya kepada Hadhrat Khwajah ‘Azizan Rahmatullah ‘Alaih:

“Mengapakah bahawa pada hari sebelum masa bermula, ada roh-roh itu menjawab, “Ya” kepada soalan: “Adakah Aku bukan Tuhan kamu?”, manakala pada Hari Qiyamat, tiada siapa yang akan membalas pertanyaan Ilahi: “Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini?”

Hadhrat Khwajah’Azizan menjawab:

“Pada hari sebelum masa bermula adalah hari untuk mengenakan kepatuhan undang-undang yang suci. Ucapan adalah sesuai dalam perkara-perkara Perundangan Suci, tetapi Hari Qiyamat adalah hari apabila kepatuhan dikeluarkan dan Dunia Haqiqat yang sebenar dirasmikan. Dalam kehadiran yang hakiki, perkataan adalah terkeluar dari tempat. Itulah sebabnya Allah Yang Maha Suci akan memberikan jawapanNya pada hari itu dengan berkata: “Ia kepunyaan Allah Yang Maha Esa dan Maha Melimpahkan.”

Ini adalah salah satu daripada maksud ucapan-ucapan syair beliau:

“Burung jiwa dilampirkan kepada badan, maka pastikan ia selamat kerana ia adalah rakanmu. Jangan diuraikan kaitan ikatannya menyebabkan ia terbang, kerana sebaik sahaja ia terbang kamu tidak boleh lagi memegangnya.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s